Nacházíte se zde: Úvod Zápisník 2015 Vše pro dítě!

Vše pro dítě!

24. 3. 2015

Někdy je skutečně dobré přečíst si něco o minulosti našich předků, když se nám zrovna zdá, že se nám problémy sypou na hlavu.

Vše pro dítě!

Někdy je skutečně dobré přečíst si něco o minulosti našich předků, když se nám zrovna zdá, že se nám problémy sypou na hlavu. Milena Lenderová se spolupracovníky vydala v nakl. Paseka zajímavou knihu Vše pro dítě!, v níž nám přibližuje život dětí v českých zemích v letech první světové války. I když na nás válka nedolehla tolik jako na některé jiné země, přesto mělo mnoho matek velké existenční starosti. Těžko sháněly potraviny pro své děti, mnohdy jim na ně chyběly i peníze. V hospodářství se citelně promítala absence mužů, kteří museli na frontu, a to mělo zpětně vliv i na větší zapojení dětí do pracovního procesu. Přesto již existovala řada zákonů a nařízení, které vylepšovaly postavení dítěte, a mnoho spolků, které se snažily pro děti shánět jídlo, šatstvo, peníze na školní pomůcky apod. Sama jsem slyšela vyprávět nejednoho pamětníka, například syna sochařky Karly Vobišové, jak ho zachraňovalo, když se mohl naobědvat v jídelně Českého srdce - a to už bylo dávno po válce. V pražské škole u sv. Vojtěcha zřídilo České srdce kuchyni nejen pro nemajetné děti, ale i pro spisovatele a redaktory, členy Národního divadla a další umělce. Kuchyni vládla sama proslulá autorka kuchařských knih Marie Sandtnerová!

Zpět na přehled

Nahoru